Các thủ tục để công nhận hiệu trưởng, phó hiệu trường mầm non tư thục

Các thủ tục để công nhận hiệu trưởng, phó hiệu trường mầm non tư thục

Thủ tục để công nhận hiệu trưởng, phó hiệu trường mầm non tư thục :

a)  Thủ tục để công nhận hiệu trưởng – Trình tự thực hiện:

– Đối với đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện.

– Đối với cơ quan thực hiện TTHC: Cơ quan tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ, cơ quan hướng dẫn đối tượng bổ sung cho đầy đủ.

+ Nếu hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp giấy biên nhận và hẹn ngày trả kết quả cho đối tượng thực hiện TTHC.

b) Thủ tục để công nhận hiệu trưởng – Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện hoặc qua đường bưu điện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

– Thành phần hồ sơ:

+ Tờ trình đề nghị công nhận Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng.

+ Trích biên bản họp hội đồng và kết quả bỏ phiếu tín nhiệm.

+ Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền địa phương).

+ Giấy chứng nhận sức khỏe.

+ Giấy chứng nhận thời gian công tác ở bậc mầm non từ 3 năm liên tục trở lên đối với Phó Hiệu trưởng, từ 5 năm trở lên đối với Hiệu trưởng.

+ Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dường cán bộ quản lý ngành học mầm non (đối với Hiệu trưởng) .

+ Bằng tốt nghiệp trung học sư phạm mầm non trở lên và các văn bằng,  chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến làm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu).

– Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

d) Thời hạn giải quyết:

30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

đ) Đối tượng thực hiện TTHC: 

Tổ chức.

  1. e) Cơ quan thực hiện TTHC:Phòng Giáo dục và Đào tạo (UBND cấp huyện).
  2. g) Kết quả thực hiện TTHC:Quyết định hành chính.
  3. h) Lệ phí:Không.
  4. i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:Không.
  5. k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:Người được công nhận làm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng phải đáp ứng các tiêu chuẩn theo điều lệ trường mầm non.
  6. l) Căn cứ pháp lý:

– Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường mầm non;

– Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung Điểm d Khoản 1 Điều 13; Khoản 2 Điều 16; khoản 1 Điều 17 và Điểm c Khoản 2 Điều 18 của Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ trường mầm non.

Xem thêm các bài viết : 

Điều kiện để trở thành Hiệu trưởng, hiệu phó trường mầm non

Nghề giáo viên mầm non: “Quả ngọt” đến từ lòng kiên nhẫn và sự yêu thương

Thiết kế trường mầm non Họa My, Thành Phố Phủ Lý, Hà Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *