Author Archives: Trần Thị Hương Trà

Top 5 ý tưởng trang trí lớp mầm non lấy trẻ làm trung tâm

trang trí lớp mầm non lấy trẻ làm trung tâm

Trang trí lớp mầm non không chỉ tạo vẻ đẹp cho ngôi trường mà còn là động lựa cho các trẻ đến lớp. Do vậy, trang trí lớp mầm non lấy trẻ làm trung tâm sao cho đẹp, độc đáo, và sáng tạo để thu hút trẻ. Đặc biệt là khi một không gian được […]

Những lợi ích khi trang trí lớp mầm non theo Steam

trang trí lớp mầm non theo Steam

Phương pháp STEAM là phương pháp giáo dục trẻ mầm non giúp phát triển sự sáng tạo và mang đến nhiều cơ hội nghề nghiệp cho trẻ trong tương lai. Hiện nay, phương pháp này được áp dụng tại nhiều trường quốc tế tại Việt Nam và trên toàn thế giới. Vậy trang trí lớp mầm non […]

Trang trí lớp mầm non theo Steam đánh thức đam mê của trẻ

trang trí lớp mầm non theo Steam

Trang trí lớp học mầm non năm học 2023-2024, các trường mầm non bước đầu làm quen và đưa phương pháp giáo dục Steam cho trẻ mầm non vào trong chương trình giáo dục trẻ. Đây là một phương pháp giáo dục cho trẻ mầm non mới đối với đội ngũ giáo viên trong trường. […]

Trang trí lớp mầm non theo Steam ấn tượng năm 2023

trang trí lớp mầm non theo Stem

Với mục tiêu khuyến khích giáo viên thực hành, tiếp cận, thiết kế sáng tạo trang trí lớp trong lĩnh vực giáo dục STEAM, tạo điều kiện để  cô giáo có cơ hội  đổi mới hình thức tổ chức các hoạt động, tăng cường tính ứng dụng và thực hành trải nghiệm thông qua các […]