thi công trường mầm non

Thi công trường mầm non TH Nam Cường tại Cầu Giấy

Trường mầm non TH Nam Cường được Ecohome thiết kế & hoàn thiện trong tháng 5 năm 2019. Thời gian cả thiết kế & thi công trong khoảng từ 20 ngày. Ngôi trường được đầu tư thiết kế và thi công lại Khu Tiếp đón và không gian vui chơi. (Mời các Thầy Cô xem thêm về […]